11.11.11-actie in Kruisem

  • 31 oktober 2019

Plaatselijke actie

Sinds midden jaren 90 werd in het voormalige Zingem de 11.11.11-actie georganiseerd door de Zingemse 11.groep in samenwerking met de gemeente. 
Iets meer dan 100 vrijwilligers (o.a. Scouts Zingem, KSA Huise) gaan tijdens het actieweekend de straat op om van deur naar deur steun te vragen voor deze actie. Daarnaast staat de traditionele chili con (of sin) carne op het programma. Dit jaar is dat reeds de 24e editie. Daaraan werken nog eens zo’n 50 vrijwilligers mee (o.a. KLJ Ouwegem). Het hart van de actie bevindt zich in De Griffel te Ouwegem waar ’s ochtends een gezamenlijk ontbijt plaats vindt. 

In 2018 werd een recordopbrengst van 13.367,20 euro genoteerd. Daarmee kwam Zingem op de derde plaats te staan van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten qua opbrengst per inwoner!

De solidariteitsactie zoals die de afgelopen jaren in het voormalige Kruishoutem georganiseerd werd in de maand november en waarvan de opbrengst naar een goed doel ging (lid van de GROS), wordt nu vervangen door de actie ‘Kruisem for life’.

Dit jaar breiden we de 11.11.11-actie uit naar Kruisem. De deur aan deur-actie zal zich weliswaar beperken tot de deelgemeenten Huise, Ouwegem en Zingem. In de overige deelgemeenten krijgt elk gezin eveneens een folder in de bus. Je vindt daarin alle informatie voor een mogelijke bijdrage. 
We doen een warme oproep naar Kruisemse vrijwilligers die in de straat waar zij wonen deur aan deur willen gaan. Ook enthousiaste medewerkers voor de chili con(sin) carne zijn welkom!

Wat is 11.11.11?

11.11.11 vecht tegen onrecht. Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11.11.11 de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten ze voor duurzame verandering. 
De lidorganisaties zijn kleinere steungroepen zoals de Filippijnengroepen en het Braziliëcomité, en NGO’s zoals Oxfam-Solidariteit, Broederlijk Delen, Vredeseilanden … Ondertussen is 11.11.11 uitgegroeid tot een vaste waarde. Het is de grootste pluralistische en gemeenschappelijke actie van het land. In Wallonië overkoepelt het CNCD de Franstalige Noord-Zuidbeweging. 

Waar komt de naam vandaan? 

Op 11 november 1966 om 11.00 u. ’s morgens (11 u. op de 11e van de 11e maand) trokken voor het eerst duizenden vrijwilligers de straat op. Hun doel: aandacht én steun vragen voor de problemen in ‘de Derde Wereld’. De herdenking van de wapenstilstand in 1918 of  ‘het feest van de vrede’ kreeg op die manier een nieuwe internationale dimensie. Zo is 11.11.11 ontstaan. 
Sindsdien is 11 november het jaarlijkse hoogtepunt van de financiële en politieke actie. Op die dag gaan 25 000 vrijwilligers van deur tot deur om een financiële bijdrage te vragen voor de partners in het Zuiden. 

Campagne 2019: ‘Changemakers: meer dan ooit nodig’

Dit jaar gaat de campagne naar het hart van 11.11.11. Changemakers, krachtige bewegingen en de mensen die hen sterk maken, worden op een voetstuk geplaatst. Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen. Passy verdedigt met haar organisatie Aidprofen vrouwenrechten in Congo. Red is met ICSC pleitbezorger voor een doortastend klimaatbeleid in de Filipijnen en wereldwijd. 
Met Radio Maendeleo geeft Thaïs Congolezen een stem. 
Esperanza strijdt met Acción Ecológica tegen petroleumontginning in de Amazone. 
Awad geeft met Totol Syriërs weer een toekomstperspectief in het verwoeste Raqqa. 

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. 

Ontdek hoopvolle verhalen van changemakers wereldwijd op www.11.be/changemakers

Steun de changemakers 

11.11.11 en haar leden steunen changemakers in hun strijd voor een duurzame en leefbare toekomst. 
Steun de actie tijdens de campagneweek van 1 tot 11 november. Je kan een bijdrage storten op BE30 0000 0000 1111 of via www.11.be/steunen. Vanaf 40 euro heb je recht op een fiscaal attest. 

Contact en info