Aanvraagformulieren bij evenementen

Als organisator moet je in volgende gevallen een aanvraagformulier evenementen invullen (zie hiernaast):

  • de activiteit vindt plaats op het openbaar domein (bv. buurtfeesten, sportmanifestaties, markten, ruiltocht …)
  • de activiteit verwacht meer dan 100 personen en is op een tijdelijke locatie (tent, schuur…). Activiteiten die plaatsvinden in De Griffel, De Mastbloem, de gemeenschapslokalen of andere gereglementeerde locaties zoals horecazaken e.d. vallen hier niet onder;
  • publiek toegankelijke fuif of muziekoptreden, ongeacht de locatie of het bezoekersaantal (ook in De Mastbloem, De Griffel en de andere gemeenschapslokalen);
  • fiets- en wandeltochten met meer dan 100 deelnemers en met start- of aankomstplaats in Kruisem;
  • alle gemotoriseerde tochten met start- of aankomstplaats in Kruisem;
  • afspelen van muziek luider dan 85 dBA (enkel bij publiek toegankelijke activiteiten).

Mogelijke bijlagen bij het aanvraagformulier evenementen: