Afdeling Omgeving gaat op afspraak werken

  • 18 oktober 2019

Waarmee kan ik terecht op de afdeling Omgeving?

Je kan bij de afdeling Omgeving terecht voor al je vragen met betrekking tot omgevingsvergunningen (stedenbouw en milieu), mobiliteitsbeleid, ruimtelijke planning en lokaal woonbeleid, afvalbeleid, natuurbeleid, klimaatbeleid. Ook voor het opmaken van een stedenbouwkundig uittreksel - dat verplicht is bij de verkoop van een onroerend goed - kan je bij de medewerkers van de afdeling Omgeving terecht.

Waar kan ik de afdeling Omgeving vinden?

Momenteel zit de afdeling Omgeving nog verdeeld over de twee administratieve centra in Kruishoutem en Zingem; op (korte) termijn vind je de volledige afdeling Omgeving terug in het administratief centrum in Zingem.

Waarom op afspraak?

Projecten die hier besproken worden, nemen meestal wel wat tijd in beslag. Door het werken op afspraak in te voeren, willen we voorkomen dat je langer dan 5 minuten moet wachten om geholpen te worden. 
De materie binnen de afdeling Omgeving is heel ruim en hoewel we zoveel mogelijk als team werken, heeft toch eenieder ook zijn of haar expertise. Door op voorhand duidelijk aan te geven waarover je vragen hebt, kan de afspraak met de meest geschikte medewerker worden vastgelegd: op die manier kunnen we jou zo efficiënt en volledig mogelijk helpen.
Door afspraken vast te leggen, voorkomen we dat je op de verkeerde locatie staat: nu nog in Kruishoutem of Zingem en op termijn enkel in Zingem.
Tenslotte is het ook voor de afdeling zelf een meerwaarde aangezien we op deze manier een duidelijkere werkplanning kunnen opmaken, wat zal bijdragen tot de kwaliteit van de behandeling van de ingediende vragen en projecten.

Hoe?

Momenteel kan je nog geen online afspraak maken via de website. Je belt dus best naar de afdeling via de telefoonnummers voor Kruishoutem (09 333 71 19) of Zingem (09 389 01 25). Je kan ook een afspraak vragen via e-mail: omgeving@kruisem.be
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen we wel dat je duidelijk aangeeft op welke vragen je een antwoord wenst: op basis hiervan kunnen we inschatten hoeveel tijd het overleg zal duren en wie daarbij aanwezig moet zijn. 
Ter bevestiging van de afspraak ontvang je een mailtje met de locatie en het tijdstip van de afspraak.

Moet ik dan altijd een afspraak maken?

Neen. De afdeling Omgeving zal nog steeds een loketwerking hebben tijdens de openingsuren van de site. Je zal daar zonder afspraak terecht kunnen voor het inkijken van projecten in kader van openbaar onderzoek, inkijken van beslissingen, vragen naar de stand van zaken van lopende aanvragen, verkavelingsvoorschriften opvragen, vrijstellingsgronden, bezwaarschriften indienen … Het gaat hier dus over ‘eenvoudige’ vragen over zaken die vastliggen en geen interpretatie of beoordeling vragen.

Wanneer gaat dit van start?

Uiteraard kan je ook nu reeds afspraken maken. Het principe van ‘werken op afspraak’ gaat van start vanaf 1 november 2019. In de maand november zullen we met een soort overgangsregeling werken waarbij ook mensen zonder afspraak nog bij ons (Zingem en Kruishoutem) terecht kunnen;  mensen met afspraak zullen wel voorrang krijgen en zullen geholpen worden op het tijdstip van de afspraak.

Vanaf 1 december 2019 zal de afdeling Omgeving uitsluitend nog op afspraak werken, met uitzondering dus van de ‘eenvoudige’ loketvragen.