Contact

Gemeentebestuur Kruisem

Markt 1
9770  Kruisem
+32 9 333 71 34
info@kruisem.be

Alle briefwisseling aan de gemeente moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kruisem, Markt 1, 9770 Kruisem. 

Een gemeentelijke dienst contacteren? Vind het e-mailadres of telefoonnummer van de gemeentelijke diensten.

Facturatie

Gemeente Kruisem
Markt 1
9770 Kruisem
+32 9 396 52 20
facturen@kruisem.be

Ondernemingsnummer: 0697.608.954