Corona en economie

Maatregelen die Kruisem neemt ter ondersteuning van het bedrijfsleven:

De gemeente schrapt het standgeld van de marktkramers

De openbare markten in Kruishoutem en Zingem gaan niet door. In 2020 moeten de marktkramers slechts voor een half jaar standgeld betalen.

Geen kermis, geen standgeld

De kermiskramers moeten geen standgeld betalen voor kermissen die niet kunnen doorgaan.

Promotie lokale handel

De gemeente Kruisem promoot lokaal kopen via een aangepaste pagina op de website, de infoborden langs de invalswegen en andere communicatiemiddelen. Unizo Kruisem engageert zich om in mei en juni advertenties in XM-info aan de helft van de prijs aan te bieden.

Drijfkrachtbelasting 'on hold'

De enige resterende belasting op ondernemersactiviteiten staat 'on hold'. Onze ondernemingen gaan het komende jaar door een zware economische crisis. Daarom wordt de inning van deze belasting voor 2020 voorlopig uitgesteld.  

Vlaamse en federale maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven:

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden

Wie als zelfstandige ondernemer moeilijkheden ondervindt, kan hulp en raad vragen via Dyzo