De processierups is terug

  • 10 juli 2019

Ook in de Vlaamse Ardennen kwamen al meldingen binnen. Maar wat doe je als je last hebt van deze rupsen?

  • Bevindt de plaag zich op jouw eigendom, dan moet je zelf instaan voor de verdelging (vb. via een verdelgingsfirma voor ongedierte).
  • Bevindt de plaag zich op het openbaar domein, contacteer dan de gemeente.
  • De brandweer komt enkel tussen in uitzonderlijke gevallen en dit in overleg met de gemeente.