De Qubus (Oudenaarde) en het COC (Ronse) doen dienst als centraal vaccinatiecentrum in de Vlaamse Ardennen

  • 15 januari 2021

In de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, bestaande uit Gavere, Kruisem, Oudenaarde, Zwalm, Horebeke, Maarkedal, Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Ronse komen 2 vaccinatiecentra: 

  • De Qubus in Oudenaarde
  • Het COC in Ronse.

Welke gemeente naar welk centrum zal moeten gaan, moet nog bepaald worden.

Dat zijn de burgemeesters van de 9 gemeenten, de Eerstelijnszone en de noodplanningscoördinatoren snel overeengekomen. Er wordt ingezet op een nauwe samenwerking en een gezamenlijke vaccinatiestrategie. 

Bij de keuze van de centra is er voornamelijk rekening gehouden met de locatie binnen het werkingsgebied van de zone, nabijheid en de capaciteit. Om veel mensen te kunnen bereiken moet de drempel zo laag mogelijk zijn. 

Het grootste deel van de bevolking zal in de centrale vaccinatiecentra hun vaccin krijgen. Kwetsbare personen en personen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum zullen thuis gevaccineerd worden.

Uitnodiging om zich te laten vaccineren

Het streefdoel voor de opening van de centra is begin maart. Wie vanaf maart in aanmerking komt voor een vaccinatie, ontvangt hiervoor een schriftelijke oproepingsbrief. Daarna dient u zich digitaal of telefonisch te registeren. Hierover volgt nog een brede communicatie via de lokale besturen en partners op het terrein. Ook ’s avonds en in het weekend zullen er vaccinatiemomenten voorzien worden. Uiteraard hangt alles af van de beschikbaarheid en de levering van de vaccins.

De centra zullen op gelijke voet met de andere Vlaamse centra vaccineren zodat zo snel mogelijk over heel het Vlaams grondgebied een vaccinatiegraad van 70% bereikt wordt.

Oproep vrijwilligers

Om de twee centra te bemannen is er heel wat medisch personeel nodig. Dit zal in samenwerking gebeuren met de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen en het COVID-19 team. Mensen die zich willen engageren (studenten, gepensioneerden, mensen met een medische achtergrond  …) kunnen zich als vrijwilliger opgeven om mee te werken in het vaccinatiecentrum. 

Zij kunnen nu al contact opnemen met de Eerstelijnszone via het aanmeldingsformulier op www.vaccinatievlaamseardennen.be.

Opbouw centra

De komende weken wordt er hard gewerkt aan de opbouw en de voorbereiding van de vaccinatiecentra zodat alles vlot kan verlopen. Dit is een moment waar veel mensen naar uitkijken.

De vaccinatiecampagne zal perspectief bieden.

Meer info over de nationale vaccinatiecampagne vind je op