Afschrift akte Burgerlijke Stand

Een afschrift is een volledige kopie van de originele akte van de burgerlijke stand.

Welke afschriften kan ik aanvragen?

 • afschrift akte adoptie

Dit is een kopie van de adoptieakte. Alle gegevens worden hierin vermeld: oude en nieuwe naam van het geadopteerde kind, namen van de adoptieouders, datum notaris of vrederechter en datum rechtbank. 

 • afschrift akte erkenning

Dit is een volledige kopie van de erkenningsakte. Alle gegevens worden hierin vermeld, zowel de gegevens van het kind, de moeder en de vader die het kind erkent. 

 • afschrift akte geboorte

Dit is het meest gevraagde afschrift. Het is een volledige kopie van de geboorteakte. Alle gegevens worden hierin vermeld: de naam van het kind, de ouders, plaats en datum van geboorte, uur, enz. Deze geboorteakte heb je bijvoorbeeld nodig voor een huwelijk, echtscheiding, notaris, rechtbank, enz.  Enkel personen die geboren zijn in Kruishoutem, Wannegem-Lede, Nokere, Lozer, Zingem, Huise of Ouwegem kunnen de akte aanvragen. 

 • afschrift akte naamswijziging

Het wijzigen van je familienaam moet bekrachtigd worden door een koninklijk besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan je een afschrift van de akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vind je de datum van wijziging, de datum van het koninklijk besluit, de oude naam en de nieuwe naam. 

 • afschrift akte voornaamswijziging

Het wijzigen van je voornaam gebeurt aan de loketten van de dienst Burgerzaken.

In deze akte vind je de datum van wijziging, de oude voornaam en de nieuwe voornaam.

Voor wie

Volgende personen kunnen een afschrift van een akte van de burgerlijke stand krijgen:

 • de personen op wie de akte  betrekking heeft
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijverwanten)
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de erfgenamen
 • de notaris of advocaat
 • openbare overheden
 • de wettelijke vertegenwoordiger

Personen die de aanvraag doen moeten steeds kunnen bewijzen in welke hoedanigheid de aanvraag gebeurt.

Procedure

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand kan je op volgende manieren aangevragen:

 • persoonlijk aan het loket
 • via e-mail naar burgerzaken@kruisem.be waarin duidelijk alle gegevens vermeld staan zoals namen en data
 • telefonische aanvragen worden niet aanvaard
 • aanvraag door notaris of advocaat gebeurt altijd schriftelijk (ook aan het loket) of via e-mail waarin wordt verklaard te handelen in opdracht van belanghebbende en uit hoofde van zijn/haar beroep

Is het afschrift bestemd voor een buitenlandse overheid? Laat dit dan zeker weten. Want enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand mag dergelijke stukken ondertekenen en dus niet de beambte en er kunnen eventueel kosten bijkomen.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
08:00-12:00
Gesloten
paaszaterdag
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:00-12:00
08:00-12:00
11 april gesloten
13 april gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
13 april gesloten