Attesten en uittreksels bevolkingsregister

Je kan persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters opvragen.

Meest gevraagde uittreksels:

 • samenstelling van het gezin
 • getuigschrift van woonst met of zonder historiek van adressen
 • getuigschrift/uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister of wachtregister (= bewijs inschrijving)
 • getuigschrift van nationaliteit
 • bewijs van leven
 • getuigschrift wettelijke samenwoonst

Om de privacy te beschermen verstrekken we aan derden slechts in uitzonderlijke gevallen informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Iedereen kan uittreksels of getuigschriften over zichzelf krijgen.
De wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris ...) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig bijzonder belang te moeten doen blijken.

Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden wordt verondersteld dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan. Dit is nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek of decreten, die bovendien de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is. Zo zijn gerechtsdeurwaarders en advocaten in al die omstandigheden gerechtigd.

Procedure

Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan de persoon in kwestie of aan de wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde:

 • de aanvraag gebeurt schriftelijk of mondeling
 • na controle van de identiteit wordt het attest afgeleverd

Aflevering van uittreksels of getuigschriften aan derden:

 • de aanvraag wordt afzonderlijk en schriftelijk ingediend via brief, e-mail of fax
 • een verzoek waarin informatie over verscheidene personen wordt gevraagd, is niet ontvankelijk (tenzij het om dezelfde procedure gaat)
 • in de aanvraag staat het doel vermeld waarvoor het attest wordt aangevraagd (voorbeeld: dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034ter van het G.W.)
 • het uittreksel of getuigschrift wordt opgestuurd naar de aanvrager

De schriftelijke aanvragen worden 3 jaar bewaard door de dienst Burgerzaken.

De aanvraag van een getuigschrift kan gebeuren via een e-mail naar burgerzaken@kruisem.be.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
Gesloten
paaszaterdag
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
11 april gesloten
13 april gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
08:30-11:30
13 april gesloten