Genealogische opzoekingen

De registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Kruisem kunnen vanaf 1796 geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek.

Voor de raadpleging van de registers van vóór 1796 wend je je tot het Rijksarchief Gent
 

Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van:

  • akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud
  • akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud
  • andere akten van meer dan honderd jaar oud

Voor een uittreksel of afschrift van akten van hierboven vermelde akten van minder dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud hebben enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris of hun advocaat recht.

Wie kan opzoekingen doen

Zowel inwoners als niet-inwoners van Kruisem.

Wanneer

Op afspraak iedere 2e en 4e maandag van de maand van 13.00 u. - 16.15 u. voor de registers van Zingem.

Voor de registers van Kruishoutem tijdens de openingsuren op maandag van 8.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u. en van dinsdag tot vrijdag van 8.00 u. tot 12.00 u.

Wat zijn de stappen

  • je maakt een afspraak: via e-mail, schriftelijk of telefonisch
  • je meldt je op de dag van de afspraak aan bij de dienst burgerzaken
  • de verantwoordelijke medewerker maakt je wegwijs in ons archief
  • je doet zelf de nodige opzoekingen.

 

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
Gesloten
paaszaterdag
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
11 april gesloten
13 april gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
08:30-11:30
13 april gesloten