Uittreksel register Burgerlijke Stand

Uittreksels van de geboorte-, huwelijks-, overlijdens-, echtscheidingsakte enz. kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken.
Je moet de uittreksels persoonlijk afhalen of schriftelijk aanvragen.

De aanvraag moet volgende gegevens vermelden:

  • naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
  • voor een geboorteakte de geboortedatum, voor een huwelijksakte de huwelijksdatum, voor een overlijdensakte de overlijdensdatum en voor een echtscheidingsakte de datum van huwelijk of echtscheiding;
  • het adres waarnaar het uittreksel moet worden opgestuurd;
  • de reden van de aanvraag.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand vermeldt de naam en de datum van de gebeurtenis en geen andere gegevens.

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
Gesloten
paaszaterdag
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
11 april gesloten
13 april gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
08:30-11:30
13 april gesloten