Verbetering van akten Burgerlijke Stand

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand, op basis van andere authentieke akten of officiële attesten een materiële misslag vaststelt, bv. een tikfout, kan hij na gunstig advies van de procureur des Konings deze materiële misslag in de akte van de burgerlijke stand verbeteren door toevoeging van een randmelding.

Een vonnis tot verbetering is in de meeste gevallen dus niet meer nodig. 

Volgende materiële misslagen kunnen door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden verbeterd:

  • een tikfout in namen, voornamen en adressen
  • een verkeerde datum van geboorte of overlijden in een akte als uit een geboorte- of overlijdensattest een andere datum blijkt
  • een verkeerde huwelijksdatum
  • een fout met betrekking tot de in de akte vermelde ambtenaar van de burgerlijke stand
  • een verkeerde datum van opmaak van de akte
  • een verkeerde burgerlijke staat als deze uit andere akten anders blijkt te zijn

Waar kan ik terecht

Bij de dienst burgerlijke stand waar de akte werd opgemaakt.

Procedure

  • de ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de procureur des Konings
  • wanneer het advies van de procureur des Konings gunstig is, kan de akte verbeterd worden door het aanbrengen van een randmelding aan de akte
  • eventueel worden ook andere akten aangepast en wordt de dienst bevolking van uw woonplaats verwittigd, zodat indien nodig een nieuwe identiteitskaart kan worden aangemaakt

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
Gesloten
paaszaterdag
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
11 april gesloten
13 april gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
paasmaandag
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
08:30-11:30
13 april gesloten