Aangifte geboorte

De aangifte van geboorte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats en dit binnen de 15 kalenderdagen (de dag van geboorte niet meegerekend). Is de 15de dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

De geboorte wordt aangegeven door de vader, de moeder of door beide ouders samen. De vader kan het kind alleen aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind vóór de geboorte erkend heeft.

Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dit geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

Procedure

Je doet aangifte van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kindje geboren is. Deze dienst brengt dan de dienst burgerzaken van Kruisem op de hoogte.

Wat breng je mee:

  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw (Model 1)
  • de identiteitskaarten van de aangevers (vader en moeder)
  • indien je gehuwd bent uw trouwboekje
  • in voorkomend geval het uittreksel uit de erkenningsakte

Wat krijg je:

  • attest voor de inschrijving bij ziekenfonds
  • formulier voor de inentingen van het kind
Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
brugdag
Gesloten
Nationale feestdag
Warning 20 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
Gesloten
Nationale feestdag
Warning 21 juli gesloten