Erkenning van een kind

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.

Om de afstamming langs vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

De erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. Er wordt dan door de dienst burgerzaken een erkenningsakte opgesteld.

Doelgroep

Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf 12 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.

Procedure

  • vóór de geboorte van het kind (ouders niet gehuwd): de ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest van de huisarts of gynaecoloog mee;
  • bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd): de ouders doen de aangifte van geboorte in de geboorteplaats binnen de 15 dagen en doen terzelfder tijd de erkenning;
  • na de geboorteaangifte: de ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten mee.

Nodig

  • identiteitskaart van beide partners;
  • bij erkenning vóór de geboorte een origineel attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum;
Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Gesloten
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Gesloten
08:00 - 12:00
13:00 - 18:00
08:00 - 12:00
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Gesloten
Vlaamse feestdag
Gesloten
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
13:30 - 18:45
Warning 11 juli gesloten
Warning 21 juli gesloten