Della Faillestraat

Ter verbetering van onze zuiveringsgraad komt er een gescheiden riolering in de Della Faillestraat.  

Planning (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Week 16

  • KWS Toplaag Lange Ast 

  • Plaatsen deksels

Week 17

  • Afwerken zoomwegen Lange Ast ,bermen en opritten

  • Afwerken bermen en opritten fase 1

Week 18

  • Start Della Faille 2°deel aanleg opbraak en aanleg riolering (fase 3)
  • Afwerking bermen opritten fase 1

Week 19

  • Aanleg riolering en huisaansluitingen fase 3

  • Afwerken fase 1


De ventweg zal worden opgebroken tijdens of na de 3° fase.
Afkoppelingen zullen uitgevoerd worden tijdens de verschillende fasen. 

Kostprijs 

  • Totaal: 426.998,50 euro
  • Aandeel Kruisem: 89.651 euro

Uitvoeringstermijn: 85 werkdagen

Bomen

De bestaande bolacacia’s die er nu staan, zullen gerooid worden. Een aantal van deze bomen zijn dood en anderen vertonen zwakheden.
Na de wegeniswerken zal de Pyrus calleryana 'Chanticleer' aangeplant worden. De Pyrus calleryana 'Chanticleer' is een niet hoog wordende boom met rechte stam en ruwe schors. Hij vormt een piramidale tot eivormige kroon. Hij bloeit zeer rijk met zuiverwitte bloemen. De oude schors is ruw en grijsbruin en schilfert af in kleine plaatjes.
In de herfst kleurt hij geel - oranje. Het blad blijft lang aan de boom, meestal tot de eerste vorstperiode. De bloemen zijn zuiverwit, zeer talrijk, vijf kroonbladen, verschijnen vóór de bladontwikkeling in tuilen, eind april, begin mei.

Huisaansluitputjes

Teneinde bij latere problemen een inspectiemogelijkheid te hebben voorzien we aan ieder perceel een toezichtsputje op zowel de regenwater- als afvalwaterafvoer. De putjes zullen, behoudens uitzonderingen, op private eigendom (kort na de rooilijn) geplaatst worden.

Afkoppeling private riolering

Zoals ook reeds aangekaart tijdens de bewonersvergadering dient iedere woning voorzien te worden van een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Hierdoor zal bij verschillende woningen het regenwater moeten afgekoppeld worden. Daarnaast moet je een maximale infiltratie en buffering van regenwater op je perceel voorzien. Aansluitend voorzien we een keuring van je privéwaterafvoer. Deze is verplicht om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is. Teneinde hieromtrent praktische afspraken te maken zal onze werftoezichter (samen met de aannemer) iedereen contacteren.

Partners

•    Opdrachtgevers: gemeente Kruisem en Farys
•    Aannemer: TM V-A Infra (Tijdelijke Maatschap Vindevogel Infra – Audoorn NV)
•    Ontwerper: Studieburo Goegebuer
•    Veiligheidscoördinatie: Stabitec

Waarheen met je vragen?

Gemeentebestuur Kruisem

Aannemer: 
•    TM V-A Infra : 09 384 16 05

Hoe blijf je op de hoogte?

De bewoners van de zone waar er werken zijn, krijgen periodiek een bewonersbrief in de brievenbus. 

Volg ook onze facebookpagina https://www.facebook.com/WegeniswerkenTeKruisem

 
 

Huidige toestand en hoe de straat er zal uitzien

Della Faillestraat
Della Faillestraat 1
Della Faillestraat 2
Della Faillestraat 4
Afdeling Infrastructuur
Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
België
09 389 01 20
Gesloten
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
13:30 - 18:45
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
08:30 - 11:30
Enkel op afspraak
Gesloten

Nieuwsbrieven Della Faillestraat