Uitbreiding industrieterrein 'De Prijkels'

Beschrijving

Het bestaande bedrijventerrein De Prijkels wordt uitgebreid met een oppervlakte van 55 ha beschikbare terreinen, zowel voor lokale als regionale bedrijven. Groot Prijkels ligt langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruisem.

In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 (Gaversesteenweg / Steenweg Deinze) en N494 (Deinsesteenweg), veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

Werken volgen

Wil je op de hoogte blijven van de geplande werken, de timing en de omleidingen, schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief 'Groot Prijkels' via info@veneco.be.

Lees meer op de website van Veneco.