Parkeerkaart

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • je een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • je een erkenning hebt van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing".
  • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel (scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van mobiliteitshulpmiddelen.

Procedure

Aanvraag

1. Heb je al een parkeerkaart van bepaalde duur en een geldige medische erkenning?

Parkeerkaarten van bepaalde duur worden niet automatisch verlengd.  Neem 6 maand voor het vervallen van je parkeerkaart contact op met de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap  via het contactformulier, telefonisch of per post. Je hoeft geen attest van erkenning meesturen.

2. Heb je recht op een parkeerkaart als oorlogsslachtoffer of omdat je arbeidsongeschikt bent verklaard (zie rubriek voorwaarden)?

Je doet je aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap, dit via het contactformulier, telefonisch of per post. Je hoeft zelf geen attesten op te sturen.

3. Heb je de goedkeuring van de adviserend-geneesheer van je mutualiteit?

Neem contact op met je ziekenfonds. Zij zullen het formulier 'Verklaring van de adviserend-geneesheer' volledig ingevuld overmaken aan de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap. Het is belangrijk dat het nomenclatuurnummer hierop vermeld staat. Je krijgt je parkeerkaart toegestuurd als je mobiliteitshulpmiddel opgenomen is in de limitatieve lijst van mobiliteitshulpmiddelen. Zo niet, zal je uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek.

4. Heb je nog geen dossier bij de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handiap en ben je ook niet erkend door één van de andere instelling?

Kom langs op het gemeentehuis. Een medewerker van de dienst Welzijn helpt je graag verder om deze aanvraag in orde te brengen.

Dienst Welzijn
Markt 1
9770 Kruishoutem
België
+32 9 333 71 27
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Dienst Welzijn
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
08:30 - 12:00
Dienst Burgerzaken en Sociale dienst - enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak