Sociale en fiscale voordelen

Verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen

Heeft je kind een erkende handicap met minstens 4 punten in pijler 1? Dan kun je van je ziekenfonds een verhoogde tussenkomst krijgen in gezondheidszorgen. Normaal gezien stuurt de FOD Sociale Zekerheid het attest van erkende handicap naar je ziekenfonds door, en ontvang je deze tussenkomst automatisch. Is dat niet het geval? Vraag ze dan bij uw ziekenfonds aan.

Fiscale voordelen

Belastingvrije som 

Scoort je minderjarige kind minstens 4 punten op pijler 1 voor de bijkomende kinderbijslag? Of krijgt je meerderjarige kind een inkomenvervangende tegemoetkoming, en woont hij nog bij jou? Dan heb je recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som inzake personenbelasting.

Onroerende voorheffing

Afhankelijk van waar je woont, de handicapscore van je (volwassen) zoon of dochter en of je huurder of eigenaar bent, kun je in aanmerking komen voor een een vermindering van onroerende voorheffing.

Erfbelasting

Een kind of volwassene met een handicap komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een hogere vrijstelling van erfbelasting. We organiseren infoavonden over erfrecht.

Btw voertuigen

Bij de aankoop van een auto heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het verlaagde btw-tarief van 6 %.

Sociale nutstarieven

Heeft je kind een erkende handicap en is er sprake van een beperkt gezinsinkomen? Dan heb je als gezin recht op een sociaal tarief voor water, en elektriciteit en gas. Je leverancier kent je deze voordelen automatisch toe. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Ook betaal je slechts 20% van deze milieuheffing op waterverontreiniging.
Vragen over het sociaal tarief gas en elektriciteit? Bel FOD Economie op 0800 120 33. Vragen over de toekenning van het sociaal tarief water, stel je best aan je watermaatschappij.

Korting openbaar vervoer

Wie een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen geniet, reist tegen verminderd tarief met de trein. Je vraagt deze kortingskaart aan bij elk station van de NMBS. Daar kun je ook de kaart Kosteloze Begeleider aanvragen. Zo kan je begeleider gratis met je het openbaar vervoer nemen. En ook met de trams en bussen van De Lijn kan je kind met handicap onder bepaalde voorwaarde gratis reizen.

Parkeerkaart

Zorgpremie

Neem jij de mantelzorg van je thuiswonende kind met ernstige handicap op je? Dan kun je recht hebben op een zorgpremie. Je vraagt dit aan bij je mutualiteit.

Dienst Welzijn
Markt 1
9770 Kruishoutem
België
+32 9 333 71 27
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
OCMW
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak