Meldpunt oudermis(be)handeling

Beschrijving

Dit meldpunt wil een vangnet bieden, een spreekbuis zijn voor bejaarden die afhankelijk zijn van de hulp van derden. Zij worden door hun hulpverleners, bekenden of familieleden soms weinig respectvol benaderd tot zelfs mis(be)handeld.

Bejaardenmis(be)handeling kan zeer subtiel zijn en voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. De bejaarde kan bijvoorbeeld worden gekleineerd en behandeld alsof hij/zij niet meer meetelt in onze maatschappij ...

Financieel uitbuiten of de financiële zelfstandigheid te veel beperken is ook een vorm van mis(be)handeling waarvoor je bij dit meldpunt terechtkan.
Bejaardenmis(be)handeling kan zelfs drastische vormen aannemen, zoals fysiek geweld en seksueel misbruik.

Meer info

Meldpunt bejaardenmis(be)handeling -  zie http://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/Index.aspx