Woonzorgcentra

De VZW VIJVENS beheert in Kruisem: 

  • het woonzorgcentrum Home Sint-Petrus in Kruishoutem
  • het woonzorgcentrum Home Vijvens in Huise
  • het dagverzorgingscentrum De Marolle in Kruishoutem
  • de groep assistentiewoningen GAW 'Residentie Ommegang' in Kruishoutem.

Voorzitter en algemeen directeur: Rita Vande Moortele
https://www.vijvens.be/

Woonzorgcentrum Sint-Petrus

Ouderenzorg – crisisopvang - kortverblijf - dagverzorging

Brouwerijstraat 22, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 333 30 11 – Fax 09 333 30 74
info@stpetrus.be 

In het WZC Home St. Petrus verblijven 95 bewoners waaronder 76 in een RVT-statuut, 15 in een ROB (rusthuis) statuut en 4 in een statuut kortverblijf. Er is ook een aparte afdeling voor bewoners met dementie.

Het dagverzorgingscentra DVC De Marolle, Brouwerijstaat 33 te Kruisem, staat in voor de opvang van ouderen en ondersteunt op deze manier de thuiszorg. Het DVC De Marolle is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 u. tot 18.30 u. Er kan gebruik gemaakt worden van aangepast vervoer (ook voor rolstoelgebruikers). Meer info op 09 333 30 11.

Woonzorgcentrum Home Vijvens  

Ouderenzorg – crisisopvang - kortverblijf

Kloosterstraat 18, 9750 Huise
Tel. 09 383 57 02 
info@vijvens.be 

In het WZC Home Vijvens verblijven 97 bewoners waaronder 65 in een RVT-statuut, 27 in een ROB (rusthuis) statuut en 5 in een statuut kortverblijf. In het WZC Home Vijvens zijn er voor echtparen 9 zorgflats aanwezig waarbij minstens één van de partners zware zorg nodig heeft.

Groep assistentiewoningen GAW 'Residentie Ommegang'

Brouwerijstraat 7, 9770 Kruishoutem

De GAW Residentie Ommegang biedt plaats aan 16 bewoners die zelfstandig samenwonen in de groep van assistentiewoningen waar extra zorg voorzien is. De vzw Vijvens zorgt bijkomend voor een woonassistent, voor administratieve ondersteuning door haar sociale dienst, voor nachtpermanentie door het laten inwonen van een conciërge met zorgkundige opleiding, voor verpleegkundige permanentie op weekdagen en in het weekend, voor het dagelijks voorzien van verse maaltijden, poetsdienst en linnenservice.

De vzw Vijvens werkt voor de dagelijkse huishoudelijke taken samen met Familiehulp Oudenaarde. Noodhulp, crisishulp en overbruggingszorg worden eveneens door de vzw Vijvens voorzien vanuit het nabijgelegen WZC Home St. Petrus, Brouwerijstraat 22. In de GAW Residentie Ommegang is een gemeenschappelijke zitplaats, een gemeenschappelijke eetplaats en een aangrenzende verharde buitenruimte voorzien. De bewoners van de GAW Residentie Ommegang hebben een gezamenlijke activiteitenkalender en sluiten ook aan bij de activiteiten die in het WZC Home St. Petrus georganiseerd worden. 

Site Waegebrughe

Campus wonen en zorg

De vzw Vijvens werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe campus wonen en zorg, genaamd Campus Waegebrughe in de Passionistenstraat 15, 9770 Kruisem (Marolle).

Op de campus Waegebrughe zullen er diverse woonvormen zijn zoals: een woonzorgcentrum (WZC) met 121 erkende WZC - woongelegenheden verdeeld over éénpersoonswoongelegenheden en zorg- of inleunflats met één of twee slaapkamers voor koppels en /of mantelzorgkamers, met inbegrip van een centrum voor kortverblijf van 5 erkende plaatsen kortverblijf en 5 erkende plaatsen oriënterend kortverblijf.

Daarnaast zijn er nog aangepaste ondersteunende diensten ten behoeve van de thuiswonende ouderen zoals: het dagverzorgingscentra DVC ‘De Marolle’ met 15 erkende plaatsen, een gezondheidscentrum, de mogelijkheid tot nacht- of crisisopvang voor ouderen in zorgnood en een lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant en wellness voor ouderen.

Bijkomend zijn er in een apart gebouw 20 erkende assistentiewoningen voor zelfstandig wonende ouderen die via een overdekte galerij verbonden zijn met het WZC dat desgewenst dienstverlening kan opnemen.  
Op de site is achteraan een grote parkzone met aansluitend een nieuw aangeplante boszone. Tevens is er op de site voldoende parkeergelegenheid voor onze medewerkers, voor de bezoekers, de bewoners van de assistentiewoningen en voor de gebruikers die van onze uitgebreide dienstverlening gebruik maken.