Zorgbudget voor bejaarden met een zorgnood

Wat

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
• heette vroeger de 'tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden'
• is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

Doelgroep

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.

Voorwaarden

  • Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
  • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling. Er wordt rekening gehouden met pensioen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, spaargelden, beleggingen, eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,…), verkoop of schenking van eigendommen,…
  • Je moet aangesloten zijn bij een Zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgpremie. Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
  • Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Je kan dit zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Procedure

Hoe aanvragen

Vraag dit zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aan. Om de aanvraag in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Welke informatie is nodig om de aanvraag in te dienen

  • Naam en voornaam van de huisarts of de arts die de handicap opvolgt.
  • Identiteitskaart en pincode
  • Bankrekeningnummer
  • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Na je aanvraag

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
Indien nodig, vraagt zij bijkomende financiële of administratieve informatie op.
Je zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsprobleem (je zelfredzaamheid of zorgzwaarte) aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst vraagt daarvoor medische informatie op bij je arts of specialist. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Beslissing en betaling

Je zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over je zorgbudget. In die brief staat of je al dan niet recht hebt, en hoeveel het zorgbudget bedraagt. Het duurt meestal drie of vier maanden om je de beslissing op te sturen.

De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit op je rekeningnummer.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Bedrag

Het bedrag is maximaal 571 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
Dit vraag je online aan, laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW
Dit kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert, dat moet je melden.

Dienst Welzijn
Markt 1
9770 Kruishoutem
België
+32 9 333 71 27
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak - burgerzaken enkel op afspraak open in de namiddag
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
OCMW
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak