Tussenkomst in huur

Noodzaak

Huisvesting is een van de grootste stressfactoren voor mensen in armoede. Men woont in woningen van slechte kwaliteit en/of is genoodzaakt een groot deel van het gezinsinkomen te besteden aan huisvesting. Bovendien heeft slechte huisvesting een negatieve invloed op andere levensdomeinen, zoals gezondheid en welbevinden.

Het OCMW Kruisem heeft als taak mensen te helpen bij de zoektocht naar betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, en voorziet in een tussenkomt in de huur.

Voorwaarden

De aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen

  • Verblijfsvoorwaarde
  • Begeleidingsvoorwaarde
  • Roerende en onroerende kapitalen:
  • Rechten uitputten en inspanningen doen om het inkomen te verhogen
  • Huurwoning
  • Inschrijvingsvoorwaarde

Bedrag

De huursubsidie is maximaal 150 euro per maand en is beperkt in tijd. 

Hoe

Voor meer informatie betreffende de voorwaarden, neemt je contact op met de sociale dienst van het OCMW Kruisem.

Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek.

Het OCMW Kruisem beslist of je recht hebt op deze tussenkomst.

OCMW
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak