Verwarmingstoelage

Een verwarmingstoelage is een financiële steun als tussenkomst in de energiefactuur voor mensen die hun woning verwarmen met huisbrandolie in een bulk of aan de pomp, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas.

Wie heeft recht op deze verwarmingstoelage?

  • Personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;

  • Personen met een laag inkomen, gezinsinkomen lager of gelijk aan 19.566,25 euro verhoogd met 3.622,25 euro per persoon ten laste. (Bedragen geldig vanaf maart2020 en worden jaarlijks geïndexeerd)

  • Personen in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling.

Wat heb je nodig om de premie aan te vragen?

  • Je identiteitskaart;

  • Je rekeningnummer;

  • Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden;

  • Je leveringsfactuur;

  • Indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;

  • Indien je in schuldbemiddeling bent of in een collectieve schuldenregeling, een attest van de schuldbemiddelaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

De jaarlijkse premie per huishouden bedraagt 210,00 euro voor maximum 1.500 liter brandstof. Indien je bij de eerste factuur niet aan dit aantal liter komt, kan je bij de volgende factuur een nieuwe aanvraag doen tot het maximum van 1.500 liter bereikt is.

Je vraagt de tussenkomst aan binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

OCMW
Gemeentecomplex Huise
Huiseplein 18
9750 Kruisem
België
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak
08:30 - 12:00
Enkel op afspraak