Doe je ook mee aan 'Kruisem for Life'?

  • 21 oktober 2019

Kruisem for life: wat houdt dit in?

Misschien las u er al iets over in XM info of via één van onze andere informatiekanalen: Kruisem doet dit jaar collectief mee aan de Warmste Week. Concreet: de gemeente wil verenigingen, burgers, scholen,… aanmoedigen om de acties die zij opzetten i.h.k.v. de Warmste Week zo veel mogelijk ten voordele van Kruisemse goede doelen te doen. Dit initiatief werd als ‘Kruisem for Life’ gedoopt en is een initiatief van de GROS i.s.m. het gemeentebestuur.

Er zijn momenteel wat technische problemen op de website van de Warmste Week, waardoor de Kruisemse goede doelen niet via de zoekfunctie kunnen gevonden worden. In afwachting van de oplossing van dit probleem, geven we je alvast op deze wijze het overzicht mee:
Chabwino
Dare to Dream
Fonds Lode Verbeeck
Heuvelheem
Over-hoop
PKU-vereniging België
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Even geen tijd om op te zoeken waar al deze verenigingen voor staan? Geen nood, we vatten dit voor jou samen in docx bestandoverzicht Kruisemse goede doelen (16 kB)!

Je wil graag meedoen?

Stel dat jouw vereniging/school inderdaad bereid is om een actie op te zetten. Dit zijn de te ondernemen stappen:

Stap 1: ongeacht of je nu een Kruisems goed doel kiest, of een ander (wat uiteraard ook mag..!), gelieve eerst contact op te nemen met vrijetijd@kruisem.be. Dit om twee redenen:

  • Wij houden een kalender bij van de acties. Zo kunnen eventuele overlappingen in tijd/locatie/doelgroep opgespoord worden en kan een eventuele andere datum gekozen worden. Dit advies is uiteraard volledig vrijblijvend. 
  • Door ons op de hoogte te brengen van de actie, maak je ook aanspraak op een bijkomende financiële tegemoetkoming vanwege het gemeentebestuur (nl. 1/5e van het opgehaalde bedrag). Let wel, enkel acties die ons vooraf gemeld worden, komen in aanmerking. Wanneer de actie bij ons geregistreerd wordt, zal je ook meer info krijgen over wat je moet doen om deze extra financiële steun vanwege het gemeentebestuur te krijgen. 

Stap 2: Registreer je actie op de website van De Warmste Week en laat ons idealiter de definitieve datum e.d. weten. Zo kunnen we de actie mee helpen promoten.

Stap 3: TIJD VOOR JULLIE ACTIE!

Stap 4: Extra financiële tegemoetkoming door het gemeentebestuur. Meer info na registratie van actie bij ons.


Hopende op een mooie, warme respons,

Alvast bedankt namens de leden van de GROS!