Gebruik bij storm- of waterschade het e-loket van de hulpverleningszone

  • 22 juni 2020

Wij wensen je te informeren over een wijziging aan het oproepnummer 1722. Het is belangrijk dat de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich zo veel mogelijk kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen (dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp). 
 
Het nummer 1722 zal daarom enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van die gemeenten waarvan de hulpverleningszone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt. Gezien onze hulpverleningszone over een elektronisch formulier beschikt, moet je als inwoner van Kruisem dat formulier gebruiken als je niet-dringende brandweerhulp nodig hebt.

Hieronder vind je de webadressen van het e-loket van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen:

Als de hulpverleningszone over een elektronisch formulier beschikt maar als je zelf geen internet hebt of als het e-loket door technische redenen niet zou werken mag je uitzonderlijk voor brandweerhulp door storm- of waterschade toch bellen naar het noodnummer 112.
 
Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst de eigen postcode ingeven. Gezien Kruisem behoort tot een hulpverleningszone die over een elektronisch formulier beschikt, zal je de volgende boodschap horen: "Gelieve voor een tussenkomst van de brandweer het digitaal loket van de website van je brandweerzone te gebruiken. Ga naar de website www.112.be voor meer informatie. Bel het noodnummer 112 als je in nood verkeert."

Meer informatie op https://www.sos112.be/nl/niet-dringend.

e-loket brandweer