Heraanleg Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat in zicht

  • 11 juni 2019

Reeds meer dan 10 jaar wordt gewerkt aan het dossier van de heraanleg van de N437, de Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat die Lozer met Nazareth verbindt.

De weg is niet alleen in slechte staat, er gebeuren ook regelmatig ongevallen en er is geen veilig fietspad of voetpad voorhanden. Bovendien is er in die buurt nog geen gescheiden riolering of waterzuivering. Daarom willen we, samen met de gemeente Nazareth, Aquafin, VMM en AWV hier zo snel mogelijk investeren in riolering en waterzuivering en vooral een veilige weg, inclusief fietspaden, voetpaden en voldoende parkeerplaatsen.

Op de gemeenteraad werd nu het voorontwerp gepresenteerd. We kiezen voor een nieuwe weg in asfalt, die in de bebouwde kom versmalt tot 6 meter breedte om de snelheid daar te drukken. Daar komen verhoogde aanliggende fietspaden van 1,75 meter aan beide kanten van de weg. Buiten de bebouwde kom gaat de wegbreedte naar 6,5 meter en zullen de fietspaden vrij liggend zijn.

In de bebouwde kom voorzien we ook een voetpad van 1,5 meter en voldoende afgebakende parkeerplaatsen. Over de hele lengte van het project komen ook telkens nieuwe bomen, minstens aan één kant. De oude bomen konden we niet behouden, het merendeel is niet meer in goede staat en maakt de aanleg van een veilige weg inclusief fietspaden onmogelijk. Tijdens de storm van maart laatstleden vielen nog heel wat bomen om, of kraakten zware takken af. Een duidelijk bewijs dat we hier moeten ingrijpen. Door het voorzien van nieuwe bomen over de hele lengte van het traject, behouden we het groene dreefkarakter van deze weg en tegelijk maken we er een veilige weg van voor alle weggebruikers en de buurtbewoners.

De aansluiting van de Nazarethsesteenweg met de Kasteelstraat, Lozerdorp en de Ouwegemsesteenweg wordt aangelegd in een rotonde, met fietspaden. Zo ontstaat een veel duidelijker en veiliger verkeerssituatie. Nu is het niet altijd duidelijk wie voorrang heeft en worden soms onverantwoord hoge snelheden vastgesteld. De rotonde zal dit oplossen.

Nu het voorontwerp klaar is en de meer dan 130 grondinnemingen ook bijna afgerond zijn, is het de bedoeling zo snel mogelijk de schop in de grond te steken. Na een eerste inspraakvergadering in 2013, organiseren we opnieuw een bewonersvergadering in september, na het verlof. Bewoners kunnen dan nog aanpassingen aan het ontwerp suggereren. Daarna volgt een definitief ontwerp en zullen we dit werk kunnen aanbesteden. We hopen dan dat de werken midden volgend jaar kunnen starten. Ook dan zullen we een bewonersvergadering organiseren. Inspraak en participatie zijn essentieel.

 

Beeld binnen bebouwde kom Nazarethsesteenweg Beeld buiten bebouwde kom Nazarethsesteenweg Rotonde Lozer