Heropstart horeca

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

Gids voor een veilige heropstart van de horeca

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. 

Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants,
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
  • hygiënemaatregelen,
  • manieren om fysiek contact te beperken,
  • klanteninformatie,
  • organisatie van de dienst,
  • richtlijnen die klanten moeten respecteren,
  •  …

Download hier de gids pdf bestandGids heropstart horeca - update 25 juli 2020 (1.19 MB)

Op https://heropstarthoreca.be/ vindt u protocolfiches per deelsector. 

Formulier om contactgegevens te registreren

Elke horecauitbater moet de contactgegevens (naam, telefoonnummer of e-mailadres) van één klant per tafel registreren bij aankomst en bewaren gedurende 14 dagen om later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de strijd tegen Covid-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Klanten die dit weigeren, wordt de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

Horecauitbaters kunnen voor deze registratie een voorbeeldformulier gebruiken. Dit formulier werd opgesteld in samenwerking met de horecafederaties.

Download hier dit formulier pdf bestandAanwezigheidsformulier horeca (155 kB)

Terrasuitbreiding

Een van de richtlijnen is dat klanten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk moeten kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap).
Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte. Klanten zullen dus ruimte moeten kunnen krijgen, tafels en stoelen zullen iets verder uiteen moeten staan, enz.

Om voldoende (terras)ruimte te kunnen gebruiken voor een succesvolle heropening, kan het nuttig zijn delen van het openbaar domein (voetpaden, parkeerplaatsen, bermen,…) in gebruik te nemen. 

Wenst u als horecauitbater voor uw terras een deel van het openbaar domein te gebruiken, dan kan u dit aanvragen via:

We vragen u om duidelijk te omschrijven hoe u deze tijdelijke uitbreiding van uw terras concreet ziet (met een plannetje).  Wij komen dan ter plaatse langs om de nodige afspraken te maken.