Het Europese Interreg project 'Smart Energy Link' selecteert bedrijventerrein Zaubeek voor energieproject

  • 4 juli 2019

Het ‘Smart Energy Link’-project (SEL), uitgevoerd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, heeft het bedrijventerrein Zaubeek in Zulte-Kruisem geselecteerd voor de toekenning van financiële steun voor een haalbaarheidsstudie rond energie-uitwisseling. De verschillende cases binnen SEL worden op 19 september 2019 ook voorgesteld op het Funding The Future evenement van Interreg-Vlaanderen.

SEL omvat tien projecten in Vlaanderen en Nederland, waarvan industriezone Zaubeek er één is. Via SEL wil de POM, in nauwe samenwerking met vzw Zaubeek, een methodiek ontwikkelen rond lokale smart grids voor het sturen van energiestromen tussen bedrijven. 
Studiebureau Antea zal onderzoeken hoe de uitwisseling van elektriciteit tussen bedrijven onderling kan afgestemd worden (onder andere overschotten uit zonne-energie). Ook de mogelijkheid van elektrische mobiliteit en de omslag van elektriciteit naar waterstof zal onderzocht worden. 
Met het project wenst vzw Zaubeek en cvba Zaubeek Power de productie en het verbruik van hernieuwbare energie aan te moedigen en te optimaliseren binnen het bedrijventerrein Zaubeek.

Jan Lippens, voorzitter cvba Zaubeek: “Energie is een aanzienlijke kost voor bedrijven. Door samen te werken in smart grids gaan we in de toekomst veel efficiënter omspringen met energie en doen we de factuur voor de bedrijven dalen. Bovendien tonen we zo aan dat ook het bedrijfsleven meedenkt aan de CO2-neutrale maatschappij van de toekomst.”

Dieter Geenens, directeur POM Oost-Vlaanderen: “Als POM Oost-Vlaanderen zijn we verheugd dat we mee mogen werken aan dit project. Het bedrijventerrein in Zaubeek wordt via dit project één van de pioniers in de ontwikkeling van een duurzame en klimaatneutrale economie.”

Logo SEL