Historiek

De eierprijzencommissie werd op 30 november 1954 opgericht op initiatief van het Ministerie van Landbouw. In het kader van Benelux-handelsakkoorden had dat ministerie immers wekelijks een betrouwbare prijs nodig. Dat Kruishoutem als zetel voor deze commissie werd gekozen was logisch: Kruishoutem was toen dé toonaangevende markt. Daar werden meer dan dubbel zoveel eieren verhandeld als op alle andere Belgische markten samen. Op de Kruishoutemse eiermarkt werden wekelijks op dinsdagvoormiddag meer dan één miljoen eieren verkocht door honderden legkippenhouders uit vooral Oost- en West-Vlaanderen aan tientallen handelaars van uit gans het land. 

De installatievergadering had plaats in het gemeentehuis in aanwezigheid van een afgevaardigde van het Ministerie van Landbouw onder tijdelijk voorzitterschap van burgemeester Vergaert. Waren ook aanwezig: gemeentesecretaris René D’Huyvetter, vijf handelaars en drie toonaangevende pluimveehouders. Er werd besloten de prijzen te bepalen in drie reeksen:  prijzen van de producentenmarkt, richtprijzen voor de kleinhandel en prijzen van de groothandelsmarkt. Deze reeksen werden onderverdeeld in verschillende gewichtsklassen. De commissie besloot wekelijks op iedere marktdag om 13.30 u. te vergaderen om deze prijzen te bepalen. Ze moesten een leidraad zijn voor de ministeriële diensten, zouden gepubliceerd worden in de dag- en weekbladen bij de marktberichten en zouden voorgelezen worden op het NIR, de voorganger van de huidige VRT. Deze prijzen werden op die manier officieel voor geheel België als richtinggevend aangenomen.

Tijdens de vergaderingen werd ook nota genomen van de aangevoerde hoeveelheden en er werd in het verslag gewoonlijk een beknopt commentaar toegevoegd betreffende de markttoestand in binnen- en buitenland. Gemeentesecretaris René D’Huyvetter werd aangesteld als voorzitter. Hij was immers de stuwende kracht achter de explosieve ontwikkeling van de Kruishoutemse eiermarkt die nationale en internationale bekendheid had verworven. René D’Huyvetter werd later opgevolgd door respectievelijk Benoit Van den Heede en Martin Haerinck, beiden schepenen van landbouw. 

Ook al werd de laatste Kruishoutemse eiermarkt gehouden op 29 december 1970 en ondanks het naderhand stoppen van beide Kruishoutemse eierveilingen, toch blijft de eierprijzencommissie haar zetel houden in de Eiergemeente om er zich wekelijks op dinsdagvoormiddag van haar taak te kwijten.