Identiteitskaart (eID)

De eID is in de eerste plaats een identificatiemiddel aan het (elektronisch) loket, op het internet en op digitale netwerken.

De kaart bevat de volgende zichtbare gegevens: 

 • foto
 • naam en voornamen
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geboorteplaats en -datum
 • geldigheidsduur
 • rijksregisternummer.

De nieuwe identiteitskaart beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens, die je de kaart ziet, ook digitaal verwerkt zijn. Het adres van de houder staat enkel nog op de chip. Zodat je je kaart niet hoeft te vervangen wanneer je verhuist of een nieuw huisnummer krijgt.

De burgerlijke stand is niet vermeld op de kaart.

Op de kaart zijn ook digitale certificaten of elektronische handtekeningen voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties via internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder de documenten.

Procedure

1. Oproepingskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst burgerzaken aan te vragen. Heb je nog een geldige kids-ID, dan blijft deze geldig na je 12de verjaardag. Je wordt pas opgeroepen als deze vervalt. Ook wanneer je eID vervalt, krijg je een oproepingsbrief.

De voorwaarden voor je pasfoto en de uiterste datum waarop je je kaart moet aanvragen staan vermeld op je oproepingskaart.

In enkele gevallen kan je zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen, bijvoorbeeld bij beschadiging of verlies of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is.

2. Aanvraag ondertekenen

Bij de dienst bevolking in het gemeentehuis onderteken je de aanvraag voor je nieuwe identiteitskaart.

3. Brief met codes

2 tot 3 weken later krijg je een brief met de PIN- en PUK-code van je nieuwe kaart.

4. Kaart afhalen en activeren

Ga naar de dienst bevolking om je kaart te activeren en mee te nemen. Je hebt hiervoor maximaal 3 maand de tijd. Na deze periode wordt de kaart onherroepelijk vernietigd. 

Bedrag

 • 26,10 euro bij eerste en volgende aanvragen
 • dit kan cash of met bancontact betaald worden.

Nodig

Bij de aanvraag

 • Je oproepingskaart
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix van FOD Binnenlandse Zaken pdf bestandfotomatrix.pdf (4.07 MB). Opgelet: wanneer de foto op je identiteitskaart niet recent is, kan dit problemen opleveren bij identiteitscontroles, zeker in het geval van automatische gezichtsherkenning op bepaalde luchthavens. De foto van je vorige identiteitskaart voldoet niet aan de vereiste van een ‘recente pasfoto’Een  recente foto is maximaal 6 maanden oud.
 • Je huidige identiteitskaart
  • Ben je ze verloren, breng dan jouw rijbewijs of een ander document mee dat jouw identiteit bewijst
  • Als je eID gestolen werd, dan moet je eerst aangifte doen bij de politie. Het document dat je daar krijgt ter vervanging van jouw identiteitskaart, breng je mee bij jouw aanvraag
 • Je (vervallen) kids-ID als dit jouw eerste identiteitskaart is

Bij het afhalen

 • Je nieuwe PIN- en PUK-code
 • Je huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal (bijlage 12) of het attest van inhouding van je oude kaart (bijlage 33)
 • Indien met volmacht: de volmacht en de identiteitskaart van de volmachtdrager

Bijzonderheden

Krijg je een uitnodiging om een elektronische identiteitskaart aan te vragen en kan je je niet verplaatsen? Zorg dan voor een recente foto en een doktersattest.
Neem vervolgens contact op met de dienst burgerzaken en meld dat je niet persoonlijk kan langskomen.
De bevoegde ambtenaar maakt dan een afspraak om aan huis, in het rusthuis of in de verpleeginstelling te komen om het basisdocument te laten ondertekenen.
Daarna duid je een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan het loket.

Bij hoogdringendheid kan je een elektronische identiteitskaart in een dringende procedure aanvragen.

 • dringende aanvraag: bij aanvraag vóór 13 uur: afhalen de 2e werkdag na de aanvraag (kostprijs: € 123,60);
 • spoedaanvraag 1 dag vóór vertrek met levering in Brussel de volgende dag + ook levering op zaterdagvoormiddag in Brussel (kostprijs: €154,80).

OPGELET BIJ VERLIES OF DIEFSTAL pdf bestandPoster-passport-NL.pdf (1.2 MB)

 

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten
08:00-12:00
13:00-18:00
08:00-12:00
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
08:30-11:30
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
08:30-11:30
08:30-11:30
13:30-18:45