Ik organiseer een privé-evenement of een feest voor eigen leden

Algemene regels

Vooreerst willen we je meegeven dat de algemene regels blijven gelden voor alle activiteiten en evenementen.  

 • Respecteer de hygiëneregels;
 • Doe activiteiten het liefst buiten;
 • Denk aan kwetsbare mensen;
 • Hou afstand (1m50);
  • Draag een mondmasker als je geen 1,5 meter afstand kan houden.
 • Beperk je nauwe contacten;
 • Volg de regels over bijeenkomsten.

Sociale contacten

Update 9/10/2020

 • Elke persoon mag - buiten de leden van het gezin - 3 nauwe contacten per maand hebben. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Thuis mag je max. 4 personen uitnodigen - met respecteren van de veilige afstand, indien niet mogelijk, draag een mondmasker. 
 • niet-georganiseerde bijeenkomsten buiten: max. 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen. 

Huwelijken

Een burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. Bovendien zijn alle personen vanaf 12 jaar verplicht hun mond en neus te bedekken met een mondmasker of een veilig alternatief in stof in voor de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om een masker te dragen, kan een gelaatsscherm gebruikt worden. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de recepties en banketten.  

Privéfeesten

Privéfeesten zijn zonder vrije toegang, enkel op uitnodiging, met familie, vrienden of in professionele kring, bv. huwelijksreceptie, babyborrel, koffietafel, bedrijfsfeestje, verjaardagsfeest, communie- of lentefeest.

Feestjes en recepties van verenigingen, met hun leden, worden ook als ‘privéfeest’ beschouwd. Hiervoor gelden dus dezelfde regels.

Regels van recepties en banketten: 

Regels van toepassing voor gezeten recepties en banketten die verzorgd worden door een professionele catering/traiteur:

Voor gezeten recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zolang volgende horecaregels gevolgd worden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven;
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien moeten de catering/traiteurszaken die gezeten recepties en banketten organiseren, verplicht waken over:

 • het tijdig informeren van de klanten en werknemers over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • het ter beschikking stellen aan het personeel en de klanten van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
 • het nemen van de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • het zorgen voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • het aanduiden en bekendmaken van een contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Zo kunnen bijvoorbeeld huwelijksrecepties, buurtfeesten, sponsordiners/spaghettiavonden, bedrijfsrecepties … verzorgd worden door een professionele catering/traiteur. Recepties en banketten die georganiseerd worden in een restaurant of een hotel worden ook beschouwd als ‘verzorgd door professionele catering/traiteur onderneming’. Daarentegen is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en is dansen op deze recepties en banketten in dit stadium nog steeds niet toegestaan, met uitzondering van huwelijksfeesten waar het enkel het pasgetrouwde koppel is toegestaan om een traditionele openingsdans uit te voeren.

Een etentje, receptie of barbecue binnen de sociale bubbel mag tot 10 personen. Een professionele traiteur is hier niet verplicht, ook de regels van de horeca vallen hier weg.

Buurtfeesten, eetfestijnen en bedrijfsfeesten waar iedereen naartoe kan komen, worden beschouwd als publiek toegankelijke evenementen.

Afdeling Vrije Tijd
gemeentehuis Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 84
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten