Info Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er een aantal strenge maatregelen van kracht. De situatie wordt voortdurend geëvalueerd. De details van de maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be

Het is noodzakelijk dat iedereen, van jong tot oud, deze maatregelen strikt naleeft om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.