Inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg innemen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.
 
Voor volgende gebeurtenissen heb je een signalisatievergunning nodig:
•    het plaatsen van een verhuiswagen en/of -lift
•    het plaatsen van een stelling 
•    het plaatsen van containers, bouwmaterialen ... 
•    het plaatsen van een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
•    werken zoals leveren en plaatsen van tegels met een vrachtwagen ...
•    het leveren van meubels …
•    het afsluiten van wegen door werken
•    het organiseren van een evenement dat (deels) plaatsvindt op openbaar domein
•    ...

Doelgroep

  • burgers
  • ondernemingen, aannemers
  • organisatoren

Voorwaarden

Aanvragen moeten tijdig worden ingediend.

In geval van werkzaamheden of verhuis

  • Voor plaatsen van container, stelling, verhuiswagen, kraan of ander parkeerverbod: je vraagt de vergunning minstens twee weken op voorhand aan. Tenzij het een gewestweg betreft, in dat geval vraag je de vergunning drie weken op voorhand aan. 
  • Voor nutswerken, werfzones en andere: je vraagt de vergunning minstens drie weken op voorhand aan.
  • In alle gevallen: indien er één of meerdere straten moeten worden afgesloten, en er dus in omleiding moet worden voorzien, dan vraag je de vergunning minstens vier weken op voorhand aan. 

Laattijdige aanvragen kunnen geweigerd worden of, indien haalbaar, behandeld worden als spoedprocedure.

In geval van de organisatie van een evenement

De aanvraag om het openbaar domein in te nemen tijdens een evenement, zit vervat in de evenementenaanvraag en dient dus niet apart aangevraagd te worden. Zie de webpagina 'Een evenement van a tot z' voor algemene informatie omtrent de organisatie van evenementen en deze webpagina voor specifieke informatie omtrent de timing van de evenementenaanvraag.

Procedure

Dien hier jouw aanvraag inname openbaar domein in. (link geldig vanaf 1 maart 2021 - tot dan: gelieve contact met ons op te nemen)

Enkele handleidingen (zie rechts op deze pagina) kunnen je hierbij helpen.

Krijgt jouw aanvraag een gunstig advies, dan ontvang je de signalisatievergunning digitaal of per post.

Nodig

Signalisatiemateriaal wordt voorzien door de gemeente. De medewerkers van onze technische dienst zullen tijdig de nodige signalisatie plaatsen en deze na de werken terug ophalen.
Opgepast, de containerdienst dient zelf in te staan voor de nodige verlichting en signalisatie aan de container.

Openingsuren en contact

Afdeling Infrastructuur

Administratief centrum Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
België
Tel. 09 389 01 20
Nu gesloten

Vul hier jouw aanvraag in

vanaf 1 maart 2021