Kampen & Speelplein 2021

In de krokusvakantie 2021 gaan speelpleinwerking Eilaba en de sportkampen door, aangepast aan de huidige corona-maatregelen (update 01/02/2021).

Bij de organisatie van de kampen en speelpleinwerking moeten wij rekening houden met de verplichte basisregels – de zogenaamde jeugdwerkregels. Concreet vertaald naar ons gemeentelijk aanbod, ziet dit er zo uit:

Algemene info gemeentelijk aanbod
Maatregelen en andere nuttige info
Contact tracing

Algemene info gemeentelijk aanbod

Kleuter- en sportkampen

 • Deze kunnen doorgaan zoals gepland, in bubbels van max. 25 kinderen exclusief begeleiding.
 • Kinderen zijn welkom vanaf 8.00 u. tot 18.00 u. Het kamp gaat door van 9.00 u. tot 16.00 u. Het later brengen of vroeger ophalen van kinderen is niet mogelijk.
 • Voor de kampen/stages die op hetzelfde moment doorgaan in de sporthal te Kruishoutem, zullen er bubbels gevormd worden die fysiek volledig van elkaar gescheiden zijn:
  • Krokusvakantie 2021:
   • Bubbel 1 = kleutersportkamp: 2e kleuter (blauw zaaltje + judozaal + leslokaal 2)
   • Bubbel 2 = kleutersportkamp: 3e kleuter (danszaal + leslokaal 1)
   • Bubbel 3 = sportkamp lager onderwijs: 1e-3e leerjaar (1/2 grote zaal + veranda)
   • Bubbel 4 = sportkamp lager onderwijs: 4e-6e leerjaar (1/2 grote zaal + cafetaria)
 • Mochten de vakantieplannen wijzigen, al dan niet door corona: er kan uitzonderlijk kosteloos geannuleerd worden. Dit kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het kamp.

Speelpleinwerking Eilaba (Kruishoutem)

 • Deze kunnen doorgaan zoals gepland, in bubbels van max. 25 kinderen exclusief begeleiding.
 • Kinderen zijn welkom vanaf 7.00 u. tot 18.00 u. Het kamp gaat door van 9.00 u. tot 16.30 u. Het later brengen of vroeger ophalen van kinderen is niet mogelijk.
 • De ingang bevindt zich links van CC De Mastbloem. Je wacht als ouder aan het groene poortje en betreedt de terreinen niet.

Maatregelen en andere nuttige info

 • FAQ Ouders: algemene maatregelen en info. 
 • Ouders controleren voorafgaand aan het kamp/speelplein zeker de medische fiche in i-School en bekijken of de gegevens van de huisarts ingevuld en/of correct zijn.
 • Binnen een bubbel zijn er geen beperkingen op vlak van fysiek contact, ook niet tussen begeleiding en kinderen. Dit neemt niet weg dat we op alle locaties de nodige hygiënemaatregelen treffen. Per bubbel wordt er ook een monitor/animator aangesteld die er op zal toezien dat deze zo goed mogelijk opgevolgd worden!
 • Als ouder wordt er gevraagd om het mengen van bubbels buiten de kamp- en speelpleinuren te vermijden. Kinderen behoren in 1 week dus tot maximum 2 bubbels: de kamp- of speelpleinbubbel (max. 25 kinderen) en de gezinsbubbel.
 • Ook tussen de begeleiding van de verschillende bubbels is er zowel overdag als 's avonds geen fysiek contact. Indien dit toch nodig zou blijken, dan gebeurt dit op een veilige manier en wordt het genoteerd in het contactlogboek.    
 • Houd er rekening mee dat kinderen met symptomen van ziekte, ongeacht of dit typische covid symptomen zijn, niet langer mogen deelnemen. Ook kinderen die in de laatste 5 dagen voor het kamp/de speelpleinweek ziek waren, mogen niet deelnemen. 
 • Wanneer tijdens de werking vastgesteld wordt dat een kind ziek is (aan de hand van deze pdf bestandSymptomen mogelijke Covid - 19 besmetting (319 kB)) en er is twijfel of er sprake is van een besmetting, dan wordt de deze pdf bestandNoodprocedure kampen en speelplein.pdf (222 kB) gevolgd. 
 • Het brengen en halen van de kinderen gebeurt tijdens de uren van de voor- en naopvang. Tijdens de werking is dit niet mogelijk. Ouders mogen de infrastructuur niet betreden en geven hun kind af aan de deur, poort... Het is verplicht een mondmasker te dragen.
 • De activiteiten worden aangepast: er wordt voldoende rust voorzien en activiteiten met intens contact worden vermeden. Indien mogelijk, zal er zoveel mogelijk buiten gespeeld worden. Voorzie dus steeds warme kledij.
 • Bij een eventuele besmetting zullen alle ouders van de desbetreffende bubbel gecontacteerd worden. Ook eventuele externe personen (leverancier, poetshulp...) of personen van een andere bubbel die de bubbel hebben betreden, worden bijgehouden in een contactlogboek. Op die manier maken we contact tracing mogelijk; wat heel belangrijk is in het vermijden van een tweede golf van besmettingen. 

Contact tracing

Conform de privacywetgeving verzamelt en gebruikt het lokaal bestuur jouw gegevens alleen als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor is vastgelegd. Ter bestrijding van COVID-19 worden jouw verstrekte persoonsgegevens (i-School), bij de vaststelling van een besmetting, doorgegeven aan de contact tracers om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Afdeling Vrije Tijd
gemeentehuis Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 396 52 84
Gesloten
brugdag
Gesloten
Gesloten
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
13:00 - 18:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
08:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Warning 14 mei gesloten
Warning 23 mei gesloten
Warning 24 mei gesloten