Kruisem voorziet steunpakket voor startende ondernemers en start een raad lokale economie op

  • 14 mei 2019

Kruisem is een ondernemende gemeente. Heel wat ondernemers vestigen zich in de fusiegemeente. Dat heeft onder meer te maken met de vlotte bereikbaarheid, de meer dan 300 hectare bedrijventerrein en ook het gemeentebestuur wil ondernemers en handelaars echt het gevoel geven welkom te zijn. De nieuwe gemeente Kruisem voorziet daarom opnieuw in een steunpakket, een subsidie, die tot doel heeft om verder de lokale handelsactiviteit en ondernemerschap te bevorderen en de samenwerking met de lokale handels- en bedrijvenverenigingen te versterken.  

De subsidie bestaat uit 2 delen. Enerzijds bekostigen we ¼ pagina publiciteit in kleur in het gemeentelijk infoblad XM info. En anderzijds voorzien we de eenmalige terugbetaling van het lidgeld van de handelaar of ondernemer bij één van de Kruisemse handels- of bedrijvenverenigingen; de bedrijvenvereniging vzw Zaubeek Hoogmolen en Unizo Kruisem. 
Met de publiciteit in XM Info kan de nieuwe zaak of activiteit zich meteen bekendmaken bij elke Kruisemnaar. En door kosteloos lid te worden van een Kruisemse ondernemersvereniging, krijgt de startende zaak toegang tot een ruim netwerk en krijgen we als bestuur sterke aanspreekpunten voor een sterk lokaal economisch beleid. Win-win dus.

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke of een rechtspersoon, die in Kruisem een nieuwe handelszaak of onderneming opricht.  Concreet gaat het vooral over handelszaken met vaste openingsuren, zaken die leven brengen in het straatbeeld. Ook bijvoorbeeld uitbaters van een horecazaak en een Bed & Breakfast komen in aanmerking voor de steunmaatregelen.  
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie moet ten laatste 1 maand na de opening van de nieuwe zaak ingediend worden.

Meer info  

Raad lokale economie

Om de lokale economie nog beter te ondersteunen, wordt ook een raad lokale economie opgericht. Door een raad lokale economie willen we de Kruisemse ondernemers ook formeel inspraak geven in het beleid. We voorzien een afvaardiging van de lokale Unizo-afdeling en van de bedrijventerreinen Hoogmolen, Zaubeek en Vogelzang, maar ook van de handelszone aan ’t Peerdeke. Daarnaast kan elke gemotiveerde Kruisemse ondernemer zijn of haar kandidatuur stellen om mee aan het stuur te komen van het lokaal economisch beleid.

Info

Dienst Lokale Economie - economie@kruisem.be - tel. 09 333 71 84.