Mantelzorgpremie zorgjaar 2020

  • 26 november 2020

Mantelzorgers kunnen vanaf 1 december 2020 de mantelzorgpremie aanvragen voor de zorg van hun zorgbehoevende, en dit onder bepaalde voorwaarden.

De zorgbehoevende en hun mantelzorger moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Kruisem en op het zelfde adres gedomicilieerd zijn en er effectief verblijven.
De zorgbehoevende heeft een zorgnood en moet op basis van een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid voldoen aan volgende criteria:

  • Personen jonger dan 21 jaar: minstens 4 punten in de eerste pijler of 6 punten in de drie pijlers samen;
  • Personen vanaf de leeftijd van 21 jaar: getroffen door een verminderde zelfredzaamheid van tenminste 12 punten.

Dien je aanvraag voor het zorgjaar 2020 in voor eind februari 2021.

pdf bestandAanvraagformulier mantelzorgpremie 2021- zorgjaar 2020 (281 kB)

Meer info bij de dienst Welzijn: