Milieufront Omer Wattez vzw

Mileufront Omer Wattez, kortweg MOW, komt op voor de bescherming en het behoud van milieu en natuur in de Vlaamse Ardennen. We verdedigen ook het cultuurhistorische erfgoed in onze streek. Streven naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving doet MOW met acties, activiteiten, publicaties en als het moet via juridische weg.

We organiseren soms meerdere activiteiten per maand,  30 à 40 activiteiten in een jaar. Activiteiten zijn terug te vinden in ons ledenblad, website en facebookpagina.

Lidmaatschap

15 euro