Mogelijke fouten in de afvalkalender

  • 10 mei 2019

Het gemeentebestuur kreeg een aantal meldingen omtrent een fout in de afvalkalender. Meer bepaald zou de drukker, bij sommige exemplaren, de pagina’s die betrekking hebben op  de maanden mei, juni, juli en augustus van een andere gemeente verkeerdelijk hebben ingevoerd. 

Mogen wij vriendelijk vragen om nazicht te doen van de kalender.  Indien er een foutieve versie werd geleverd, gelieve dit te melden aan de afdeling omgeving (omgeving@kruisem.be -  09/333.71.20) zodat zij een correcte versie van de kalender per post kunnen overmaken. 

Ondertussen kan de digitale en correcte versie wel geraadpleegd via deze link.