Naams- en voornaamswijziging

Een naams- of voornaamsverandering wordt toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe gevraagde naam en/of voornaam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden.

Een voornaamsverandering wordt toegestaan na ondertekening van een verzoek tot voornaamsverandering aan de loketten van de dienst Burgerzaken, een naamsverandering bij koninklijk besluit.

Procedure

Naamsverandering:

de aanvrager dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Federale Overheidsdienst Justitie, dienst naamsveranderingen

Voornaamsverandering:

de aanvrager ondertekent een verzoek tot voornaamswijziging aan de loketten van de dienst Burgerzaken, na verwerking zal je opgeroepen worden om een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs e.d. aan te vragen met je nieuwe gegevens.

Bedrag

Een voornaamswijziging is gratis.

De kostprijs voor een naamsverandering kan je opvragen bij FOD Justitie,

Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 389 01 10
09 333 71 13
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten
08:00-12:00
13:00-18:00
Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
08:30-11:30
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
08:30-11:30