Nieuw afvalbeleid in Kruisem vanaf 1 januari 2020

  • 24 september 2019

Gisteren heeft de gemeenteraad het vernieuwde afvalbeleid van Kruisem goedgekeurd. Wat goed is en volledig op maat van de verwachtingen hebben we behouden.

Maar wat verandert er nu vanaf 1 januari 2020? 

Huisophalingen

De 14-daagse inzameling van restafval met diftarbakken zoals die al bestond in Zingem wordt uitgerold over het volledig grondgebied.
Dit blijft gecombineerd met de inzameling van papier en karton en PMD. Aanvullend is er de 2-maandelijkse ophaling van folies.
De ophaaldagen blijven dezelfde: zone Kruishoutem op maandag, zone Zingem op donderdag.
De tarieven voor deze dienstverlening blijven behouden. 

Extra dienstverlening aan huis

De ruime extra IMOG-dienstverlening breiden we uit over het volledige grondgebied: snoeihout, grofvuil, puin, asbestcement, groenafval. Al deze inzamelingen verlopen op afroep, voor snoeihout en grofvuil zal je de data terug vinden in de afvalkalender.
Ophaling van snoeihout is gratis. De tarieven voor de andere deelstromen worden vastgelegd door IMOG. 

Recyclageparken

We opteren om beide recyclageparken te behouden. Ze vullen elkaar aan en zorgen voor een globaal ruimer aanbod. Zo zijn de beide parken toegankelijk voor alle inwoners die hun afval kwijt zullen kunnen tijdens ruimere openingsuren. 
Het niet-betalend gedeelte wordt uitgebreid – o.a. met zaken die nu betalend zijn te Zingem: matrassen, tapijten, harde plastics.  Het groenafval kan ook verder aangeboden worden en nu gratis tot 500 kg per gezin per jaar.

Het recyclagepark in Kruishoutem wordt uitgespeeld als een full-service materialenpark, met een uitgebreide dienstverlening en met aankoopmogelijkheden van compost, compostvaten, puinzakken, enz.

Ook bedrijven met vergelijkbaar afval kunnen er terecht met correcte weeginfrastructuur, wat zorgt voor rechtvaardige aanrekening. 

Wij hebben gestreefd naar een geïntegreerd en afgestemd afvalbeleid met het beste van de 2 fusiegemeenten met een ruimer aanbod. Zeker een win-win situatie voor alle inwoners en bedrijven.

Info

De komende maanden zal het volledige afvalbeleid van Kruisem duidelijk toegelicht worden via allerlei kanalen: de afvalkrant van IMOG, XM info, infostand op de markten, website van IMOG en Kruisem. 
Uiteraard kan je met je vragen ook terecht bij de afdeling Omgeving van de gemeente via het nummer 09 389 01 20 of omgeving@kruisem.be