Nieuw gemeentecomplex in gebruik

 • 14 september 2020

Het Gemeentecomplex in Huise is in gebruik genomen. Dit gebouw is quasi volledig vernieuwd; enkel de betonstructuur en de kelder werden behouden.

De werken resulteren in een groot multifunctioneel gebouw. Er zijn drie belangrijke functies: er is het KSA-lokaal van zowat 240 m², dat voor deze bloeiende jeugdvereniging alle ruimte biedt. Hoewel het gedeelte voor de KSA deel uitmaakt van het Gemeentecomplex, functioneert dit wel volledig autonoom; met eigen sanitair, keukentje, in – en uitgang, enz.

Tweede belangrijke deel bevindt zich op de verdieping; 565 m² ruimte voor de verenigingen. Er is een ruim vergaderlokaal en een grote zaal met daarbij ook een demonstratiekeuken, handig voor bijvoorbeeld kooklessen. De zalen zijn heel licht en bieden een mooi zicht op de tuin en het achterliggende terrein. Uiteraard is hier ook sanitair voorzien. Deze verdieping is te bereiken met een ruime trap of een lift.

Op het gelijkvloers is ruimte gemaakt voor een deel van de gemeentelijke administratie; concreet de afdeling Mens en Welzijn, verantwoordelijk voor o.m. burgerzaken, kinderopvang en sociaal beleid. Er is een onthaal en loket, bureaus en vergaderzaaltjes. In de kelder is ruimte voor het archief. 

Zo krijgen de Kruisemnaren niet één gemeentehuis, maar drie: zowel in Zingem, Kruishoutem als Huise kan je terecht voor de meest courante vragen, bijvoorbeeld rond burgerlijke stand. 

De komende weken wordt de tuin nog afgewerkt. Deze zal publiek toegankelijk zijn, met onder andere petanque-terreintjes en zitbanken. 

In totaal is er een investering van 3,2 miljoen euro gebeurd; inclusief BTW en erelonen en met inbegrip van bodemsanering, afbraak, interieur en buitenaanleg. Het architectenbureau is ABDM van Zingem.  

Administratieve site

De teams Burgerzaken, Welzijn, Sociale Dienst en Kind van de afdeling Mens en Welzijn hebben inmiddels hun intrek genomen in het gemeentecomplex in Huise. 

Wie kan je hier bereiken en hoe?  

Team Burgerzaken
Bij deze medewerkers kan je terecht voor o.a. een adreswijziging, attesten, bewijzen en uittreksels, je E-ID, Kids ID, vreemdelingenkaarten, rijbewijzen, aangifte geboorte, huwelijk, overlijden, reispassen …
Tel. 09 389 01 10
burgerzaken@kruisem.be

Team Welzijn
De medewerkers van dit team ontfermen zich over de dossiers die betrekking hebben op: 

 • de samenleving en het welzijn van de burger
 • toelagen
 • senioren
 • de thuiswinkel
 • de gezondheid. 

Tel. 09 389 68 16
welzijn@kruisem.be

Team Sociale Dienst (OCMW)
Je kan hier terecht voor: 

 • recht op maatschappelijke integratie
 • arbeidsbegeleiding
 • financiële steun
 • schuldbemiddeling
 • materiële steun
 • hulp bij energie- en woonproblemen.

Tel.  09 389 68 10
ocmw@kruisem.be

Team Kind
Tot dit team behoren: 

 • de Dienst voor Onthaalouders Kruisem-Nazareth (gezins- en groepsopvang)
 • IBO Wanneland ( buitenschoolse opvang)
 • Het huis van het Kind Kruisem.

Daarnaast behandelt dit team ook alles wat met gezin en onderwijs te maken heeft. 

Dienst voor Onthaalouders  - tel. 09 389 68 14 - dvo@kruisem.be   
Huis van het Kind – tel. 09 389 68 12 - huisvanhetkind@kruisem.be
IBO Wanneland –  tel. 09 389 68 17 - ibo@kruisem.be  

Wanneer en waar kan je deze diensten bereiken? 

De momenten waarop je deze medewerkers kan bereiken werden lichtjes aangepast. Je vindt de nieuwe openingsuren hieronder. Zolang de coronamaatregelen gelden kan je de medewerkers van deze diensten enkel op afspraak bereiken in:

Gemeentecomplex Huise:
Van maandag t.e.m. zaterdag: 8.30 u. – 12.00 u.  
Afspraken op andere tijdstippen zijn mogelijk. 

Gemeentehuis Kruishoutem:

Team Burgerzaken: 
Ma: 13.30 u. – 18.30 u. 
Di: 8.30 u. – 12.00 u. 
Do: 8.30 u. – 12.00 u.  

Team Sociale Dienst – Gemeentehuis, Markt 1
Ma: 13.30 u. – 18.30 u. 
Do: 8.30 u. – 12.00 u.  
Afspraken op andere tijdstippen zijn mogelijk. 

Administratief centrum Zingem:

Team Burgerzaken: 
Di: 13.30 u. – 18.30 u.  
Woe: 8.30 u. – 12.00 u.  
Vrij: 8.30 u. – 12.00 u.  

Team Sociale Dienst:
Di: 13.30 u. – 18.30 u.  
Vrij: 8.30 u. – 12.00 u.   
Afspraken op andere tijdstippen zijn mogelijk. 

Download hier de flyer - pdf bestandFlyer Gemeentecomplex Huise - afdeling Mens en Welzijn (282 kB) 

Verhuis Huise flyer