Nieuwe samenstelling schepencollege

  • 1 januari 2021

Sofie Bauters legde op de gemeenteraad van maandag 14 december 2020 haar eed af als schepen. Zij neemt vanaf vandaag het schepenambt over van Achiel De Coninck. Achiel blijft zetelen als gemeenteraadslid.

We bedanken Achiel oprecht voor zijn inzet. Sofie wensen we alle succes toe bij het uitoefenen van haar nieuwe taken. 

Door deze schepenwissel worden ook een aantal taken herverdeeld.

Klik hier voor een overzicht van de schepenen en hun taken