OCMW Kruisem zoekt buddy's

 • 10 oktober 2019

Buddywerking lokaal opvanginitiatief van het OCMW Kruisem zoekt buddy's. 

Wat is een buddywerking?

Een buddywerking brengt een buddy (vrijwilliger) samen met een persoon die moeite heeft met zich te integreren in de samenleving. Met dit initiatief wil het OCMW Kruisem nieuwkomers helpen om zich beter te integreren in onze gemeente en hun sociaal netwerk uit te breiden.

Wat is een lokaal opvanginitiatief?

Mensen die in hun land van herkomst vrezen voor vervolging omwille van hun ras, religie, nationaliteit, politieke opinie of het behoren tot een bepaalde sociale of etnische groep en die daartegen de bescherming van hun land niet kunnen inroepen, kunnen in ons land asiel aanvragen.
Bij hun aanvraag worden zij door de Dienst Vreemdelingenzaken toegewezen aan een opvangstructuur waar zij tijdens de duur van hun asielprocedure materiële hulp ontvangen. Materiële hulp houdt in: voedsel, kleding, medische- maatschappelijke- en psychosociale begeleiding, vrijetijdsbesteding … 

Profiel buddy

 • Ben je 18 jaar of ouder?
 • Heb je wat vrije tijd? 
 • Help je graag mensen wegwijs te maken in de samenleving? 
 • Wil je graag nieuwe leefwerelden leren kennen? 

Dan is buddywerking misschien wel iets voor jou!

Mogelijke taken

 • Oefenen van de Nederlandse taal
 • Helpen in de zoektocht naar werk
 • Helpen in de zoektocht naar een woning
 • De nieuwkomer wegwijs maken in de samenleving
 • De werking  van het openbaar vervoer uitleggen
 • ...

Contactgegevens

Saartje Van de Velde - Tel: 09 389  01 60 - saartje.vandevelde@kruisem.be