Retributieverordeningen

 

pdf bestandCBS 2019 06 03 retributie deelname sportkampen 01 09 2019 tem 31 12 2025 - bekendgemaakt op 11/06/2019 (159 kB)


pdf bestandGR 20190708 Retributie op standplaatsen op openbare markten en ambulante handel - bekendgemaakt op 10/7/2019 (215 kB)


pdf bestandGR 20190708 Retributie op standplaatsen op geregelde kermissen en gebruik elektrische kasten - bekendgemaakt op 10/7/2019 (182 kB)


pdf bestandGR 20190708 Retributie op het gebruik van de openbare toiletten Nieuw Plein - bekendgemaakt op 10/7/2019 (94 kB)


pdf bestandGR 20190923 retributie verkoop van afvalzakken (179 kB)


pdf bestandGR 20190923 retributie inzameling en verwijdering van restafval en gebruik recyclageparken (290 kB)


pdf bestand20191007 CBS retributie toeristische publicaties en verkoop boeken - vf 01 01 2020 - bekendgemaakt 10/10/2019 (153 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie werken aan nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar domein - bekendgemaakt 25/11/2019 (181 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie tussenkomst gemeentelijke diensten - bekendgemaakt 25/11/2019 (143 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie hernieuwen concessies op gemeentelijke begraafplaatsen & afdek- en naamplaten - bekendgemaakt 25/11/2019 (191 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie op administratieve inlichtingen onroerende goederen - bekendgemaakt 25/11/2019 (129 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie lijkbezorging personen vreemd aan gemeente en ontgravingen - bekendgemaakt 25/11/2019 (145 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie huwelijken en samenlevingscontracten - bekendgemaakt 25/11/2019 (147 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie gebruik sociaal-culturele infrastructuur - bekendgemaakt 25/11/2019 (287 kB)


pdf bestandGR 20191118 retributie dienstverlening Plaatselijke Openbare Bibliotheek - bekendgemaakt 25/11/2019 (150 kB)