Meerjarenplan

De nieuwe gemeente en het nieuwe OCMW moeten een eenjarig meerjarenplan vaststellen voor het jaar 2019, met één financieel evenwicht voor beide besturen en waarin gedeelde beleidsdoelstellingen worden opgenomen.  

Zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad moeten elk hun deel van het éénjarig meerjarenplan 2019 vaststellen, waarna de gemeenteraad het deel van het éénjarig meerjarenplan 2019 vastgesteld door de OCMW-raad evenals het gehele meerjarenplan goedkeurt.

Het éénjarig meerjarenplan bestaat uit:

 • een strategische nota: waarin de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het geïntegreerd beleid 2019 worden weergegeven, 
 • een financiële nota: die de financiële vertaling is van de beleidsopties in de strategische nota en van het gelijkblijvend beleid,
 • een toelichting en documentatie: die alle relevante informatie bevat voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Het éénjarig meerjarenplan 2019 dient om de lopende meerjarenplannen 2014-2019 van de 4 besturen (gemeente & OCMW Kruishoutem en gemeente & OCMW Zingem) af te werken.

De strategische nota voorziet 1 doelstelling onder de noemer ‘Kruisem investeert’. Hiermee wil de gemeente in eerste instantie inzetten op het verder zetten van de investeringen van de voormalige gemeenten Zingem en Kruishoutem, maar in 2019 ook al bijkomend inzetten op de digitalisering van de organisatie en de dienstverlening.

De investeringen werden vervolgens ingedeeld in 5 actieplannen:

 • investeringen in gebouwen en publieke plaatsen:
 • investering in materieel en machines;
 • investeringen in wegenis;
 • investeringssubsidies en participaties;
 • overige investeringen.

De prioritaire acties zijn beperkt tot 6 dossiers:

 • de realisatie van het gemeentecomplex te Huise
 • de verkoop van de dekenij te Kruishoutem
 • de digitalisering van Kruisem
 • de wegeniswerken aan de Markt en omgeving te Kruishoutem
 • de wegeniswerken in Ouwegem;
 • de werken in het wooninbreidingsgebied ‘centrum Kruishoutem’.

pdf bestandEenjarig Meerjarenplan Kruisem 2019 (2.72 MB)