Gemeenteraadscommissies

Voor de duur van de huidige legislatuur richt het bestuur twee gemeenteraadscommissies op; een rond ‘grondgebonden zaken’ en een rond ‘niet-grondgebonden zaken’. 

De taken van een gemeenteraadscommissie zijn:

  • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
  • het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvorming wenselijk wordt geacht.

De commissies bestaan elk uit 9 leden. 

De vergaderingen van deze commissies zijn openbaar. Iedereen is welkom. 
 

Agenda:

pdf bestandUitnodiging gemeenteraadscommissie 21 december 2019 (171 kB)