Volmacht geven

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Je kan een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen wanneer je zelf niet kan gaan stemmen via dit formulier pdf bestandVolmacht om te stemmen (137 kB)

Je kan niet gaan stemmen en wil een volmacht geven.

In onderstaande tabel vind je in welke gevallen je volmacht kan geven en welke documenten je moet voorleggen.

Reden

Vereiste documenten

Ziekte

Volmachtformulier + medisch attest

Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezingen zijn voorgedragen mogen dergelijk attest niet afleveren.

Studie Volmachtformulier + attest van de onderwijsinstelling
In buitenland om beroepsredenen Volmachtformulier + attest van de werkgever
Werk  Volmachtformulier + attest van de werkgever
In buitenland om privéredenen Volmachtformulier + bijlage (ondertekend door burgermeester). Breng altijd het bewijs mee, waaruit blijkt dat je op het moment van de verkiezingen in het buitenland verblijft.
Als je geen bewijs van je verblijf in het buitenland kan voorleggen kan je een verklaring op erewoord ondertekenen zodat je alsnog met een volmacht kan laten stemmen.
Je (of een gezinslid waarmee je samenwoont) bent schipper, marktkramer of kermisreiziger Volmachtformulier + attest van de burgemeester (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger)
Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel  Volmachtformulier + attest van de directie van de strafinrichting
Geloofsovertuiging Volmachtformulier+ attest van de religieuze instelling

OPGELET:

  • Gebruik altijd het officiële volmachtformulier met een bijgevoegd attest.
  • Wie op reis is binnen België, moet zijn stemplicht vervullen en kan geen volmacht geven.        

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer. De persoon die de volmacht krijgt, moet niet in dezelfde gemeente als de volmachtgever wonen, hij/zij moet wel gaan stemmen in de gemeente waar je staat ingeschreven.
Iedere kiezer mag maximum 1 volmacht hebben.
Een Belg kan een volmacht geven aan een Belg, een niet-Belg kan een volmacht geven aan een niet-Belg of aan een Belg.

Wat moet je doen als volmachthouder?

Als iemand je volmacht geeft om in zijn/haar plaats te gaan stemmen, is het aan te raden eerst voor jezelf te stemmen en je vervolgens aan te melden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen met volgende zaken:

  • je eigen identiteitskaart
  • je eigen oproepingsbrief
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier + bijgevoegd attest

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel "heeft bij volmacht gestemd" aangebracht.
Iemand die met volmacht gaat stemmen voor een Belg uit het buitenland heeft geen oproepingskaart voor deze persoon ontvangen. Je hebt enkel een kopie van de volmacht.

Ik kan niet gaan stemmen en wil geen volmacht geven.

Als je je op de dag van de verkiezingen onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op de dienst Burgerzaken of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. De vrederechter oordeelt over de aanvaardbaarheid van de voorgelegde stukken.
Wat moet je voorleggen? 

Reden    

Vereiste documenten

Ziekte Oproepingsbrief + medisch attest
Studie Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
Verblijf in het buitenland om beroepsredenen Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Werk Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Verblijf in het buitenland om privé (toeristische) redenen Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland
Je (of een gezinslid waarmee je samenwoont) bent schipper, marktkramer of kermisreiziger  Oproepingsbrief + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel  Oproepingsbrief + attest van de directie van de strafinrichting
Geloofsovertuiging Oproepingsbrief + attest van de religieuze instelling

OPGELET: wacht op jouw oproepingsbrief alvorens jouw afwezigheid te melden op de dienst Burgerzaken.
 

Burgerzaken site Zingem
Alfred Amelotstraat 53
9750 Kruisem
België
do
vr
za
zo
ma
di
wo
08:30-11:30
08:30-11:30
Gesloten
Gesloten
08:30-11:30
08:30-11:30
13:30-18:45
08:30-11:30
30 mei gesloten
Burgerzaken site Kruishoutem
Markt 1
9770 Kruisem
België
09 333 71 34
09 333 71 13
do
vr
za
zo
ma
di
wo
08:00-12:00
08:00-12:00
09:00-12:00
Gesloten
08:00-12:00
13:00-18:00
08:00-12:00
08:00-12:00
30 mei gesloten
31 mei gesloten
1 juni gesloten