Burensportdienst

De sportdienst van Kruisem behoort tot de burensportdienst Vlaamse Ardennen. Deze telt volgende leden: Kruisem, Horebeke, Kluisbergen, Brakel, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem en Zwalm.

Een burensportdienst is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (Interlokale Vereniging) waarbij een aantal aangrenzende gemeenten een overeenkomst ondertekenen. Daarin beloven zij elkaar te helpen en te ondersteunen op het vlak van sportbeoefening.

Via een samenwerkingsverband tussen de provinciale sportdienst, de burensportdienst en Sport Vlaanderen wil de provincie alle gemeenten en Sport Vlaanderen betrekken bij een ruim samenwerkingsverband, dat moet leiden tot:

  • een continue informatie-uitwisseling,
  • een onderlinge ondersteuning,
  • intergemeentelijke initiatieven.