GID-PBW

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) van SOLVA adviseert 44 lokale besturen en stelt hierbij 7 preventieadviseurs ter beschikking om de arbeidsveiligheid en het welzijn voor de werknemers te optimaliseren.

http://www.so-lva.be/preventie-en-welzijn-op-het-werk-0