Logo Gezond+

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Onze gemeente werkt samen met LOGO Gezond+.

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

  • Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
  • Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
  • Meer veerkrachtige mensen
  • Minder ongevallen in de privésfeer
  • Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
  • Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

https://logogezondplus.be/